หอการค้าไทย โดย นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการ และนายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Global Entrepreneurship Week (GEW) โดยมีกำหนดจัดงาน GEW Week ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการปลูกฝังการผู้ประกอบการให้แก่เยาวชนอายุไม่เกิน 35 โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นการให้คำแนะนำโอกาสความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!